About us in English
Saturday 9 December 2023

Filmer/bilder

The Extreme Altitude Challenge 2006

Vågflygning i Vågå, Norge (5.3 MB).

Upp bland molnen

En segelflygning i bilder (2.9 MB).

Segelflygningar

Segelflygning

Beskrivning av hur en segelflygning kan gå till.

Ensam i lufthavet

Junior och nybliven segelflygare - en flygning i ord.

Vår miljöpolicy

Linköpings segelflygklubb har antagit Segelflygets miljöpolicy. Inom ramen för Linköpings segelflygklubbs målsättning skall verksamheten bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan genom att:

  • Miljöhänsyn skall tas i all verksamhet.
  • Bullerspridning skall minimeras.
  • Spill av drivmedel och andra kemiska produkter skall minimeras.
  • Hushållsavfall och farligt avfall där det förekommer skall tas om hand enligt gällande bestämmelser.
  • Alla medlemmar skall göras delaktiga i det yttre miljöarbetet och skall sträva efter kontinuerliga förbättringar.