About us in English
Wednesday 26 June 2019

Fältstatus

Statusuppdateringar för 2019

2019-06-08

Fältet öppet

Fältet klippt, vindstruten utbytt och i funktion igen. Ojämnheter på fältet och mjukt i kanterna.

Skapad av Erik Säll

2019-05-31

Fältet öppet

Fältet är nyklippt. Vindstruten öster om fältet är sönderblåst. Ojämnheter förekommer.

Skapad av Berne Strand

2019-05-31

Fältet stängt

Fältet är nyklippt. Vindstruten öster om fältet är sönderblåst. Ojämnheter förekommer.

Skapad av Berne Strand

2019-05-25

Fältet öppet

Fältet är klippt 2019-05-25. Ojämnheter förekommer på fältet. Observera de nya reglerna för bullerområden !

Skapad av Peter Hansen

2019-05-25

Fältet öppet

Fältet är klippt 2019-05-25. Ojämnheter förekommer på fältet.

Skapad av Peter Hansen

2019-05-25

Fältet stängt

Fältet är klippt 2019-05-25. Ojämnheter förekommer på fältet.

Skapad av Peter Hansen

2019-04-13

Fältet öppet

Fältet kontrollerat 13 april. Observera de nya reglerna för bullerområden!

Skapad av Hans Larsson